Γηράσκω

Θυμάμαι.

Να ένα ρήμα αγαπημένο των γερόντων.

Έρχονται,

κάνουνε στάση στο μυαλό μου

εικόνες, μυρωδιές αγαπημένες.

Επινοώ τις λεπτομέρειες που ξεχνάω

για να κρατώ λιγάκι  τεχνηέντως

όλες τις μνήμες

και ζωή να τις βαφτίζω.

Κι ύστερα λέω,

τι είναι ο χρόνος που του δίνω

την εξουσία

επάνω  στο κορμί μου;

Αντιστέκομαι.

Να ένα ρήμα

αγαπημένο της ψυχής μου.