Μαγιάτικο Φως

Αποκοιμιέμαι με το «έχω»

μιας αιωνιότητας κρυφή λαχτάρα.

Μα πάλι λέω, σαν αιώνια ζω

όντας αγαπημένη…

Μου φτάνει που κοινώνησα

το φως σας.

Άλλος αχτίνα κι άλλος,

πρωινά του Μάη  μου ’χει δώσει.

Ευχαριστώ

για τη ζωή τη ζώσα.